• 070 233 880
    24/24 H

Diensten - Waarderingen

Waarde speelt een steeds grotere rol in het huidig economisch verkeer.
Of een onderneming zich verzekert, een krediet aangaat, een aankoop doet of rapporteert aan de aandeelhouders, kennis over de waarde van de activa is hierbij elementair.

TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES waardeert de vaste activa, zowel roerende als onroerende, voor bedrijven voor : verzekeringsdoeleinden, kredietaanvragen, aan- en verkoop, overname - fusie - successie, balansdoeleinden (IAS/IFRS), (SOX), …

Ook in de wereld van het professionele vastgoed neemt TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES steeds meer een prominente plaats in. Zowel overheid, financiers, eigenaars, fondsenbeheerders doen steeds meer een beroep op de diensten van TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES  als onafhankelijk expert. Omdat TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES  nooit optreedt als makelaar kunnen er zich geen belangenconflicten voordoen bij uitvoering van haar opdrachten.