• 070 233 880
    24/24 H

Diensten - Schade-expertises

TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES  is ook actief als privé-deskundige, hetgeen inhoudt dat wij voor, namens en met de klant de onderhandelingen met de door verzekeraars ingeschakelde expert voeren. In de praktijk wordt de uitkomst van een schaderegeling niet alleen bepaald door de contractvoorwaarden, maar blijkt ook de kwaliteit van de schaderegelende partijen van zeer groot belang. Kennis van polisvoorwaarden en ervaring met de toepassing daarvan in concrete schadesituaties is doorslaggevend voor een snelle en adequate schaderegeling.

Binnen TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES regelt een deskundig en ervaren team van schade-experts dagelijks schade aan gebouwen, technische installaties, machines en andere bedrijfsinventaris, productiegoederen en handelsvoorraden.

Onze ervaren bedrijfsschade-experts adviseren de verzekerde, over de mogelijke scenario's en hun praktische, verzekeringstechnische en financiële gevolgen voor de schadeberekening.

In goed overleg met de verzekerde, stemmen wij de omvang en aanbesteding of uitvoering van herstel, schoonmaak, sloop en opruimingswerk af met de experts van verzekeraars.

TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES  inventariseert en calculeert de omvang van de verschillende schadebestanddelen en na afstemming met verzekerde, voert TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES  hierover inhoudelijke discussie met experts van verzekeraars. Het doel hiervan is zo spoedig mogelijk te komen tot overeenstemming, zodat de verzekeraar ook snel tot uitbetaling kan overgaan.

Hoe sneller u ons na een schadevoorval inschakelt, hoe beter onze experts samen met u het schaderegelingsproces in de juiste richting kunnnen sturen. Mocht u gebruik willen maken van onze diensten dan zijn wij hiervoor dag en nacht bereikbaar op 070 233 880.