• 070 233 880
    24/24 H

Diensten - Fixed assets

Een juiste activa-registratie levert relevante informatie op voor het beheer van de onderneming. Het is essentieel te weten welke activa de onderneming bezit, waar ze zich bevinden, wanneer ze werden aangeschaft, wat ze waard zijn, ...

TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES kan u bijstaan bij het opstarten van een Fixed assets-registratiesysteem. Daarvoor wordt een fysische inventarisatie uitgevoerd van alle assets, wordt een reconciliatie uitgevoerd met de boekhouding en kunnen de assets voorzien worden van een uniek identificatie label.